Teksty ikoniczne

Sylabus

Teksty ikoniczne na lekcjach języka polskiego

Teksty ikoniczne – lektury dostępne na stronie wykładowcy

Lektury pomocnicze – teksty ikoniczne (edukacja dla sztuki)

 1. A. Grodecka, Alfabet języka plastycznego i muzycznego
 2. A. Grodecka, O możliwościach edukacyjnych ekfrazy poetyckiej
 3. A. Grodecka, Test sprawdzający umiejętność doboru ilustracji do tekstu (Uczeń z wyobraźnią)
 4. M. Tomczyk-Maryon, Trener. Jak czytać wiersze i oglądać obrazy
 5. J. Nowakowski, Teksty w lustrze ekranu
 6. J. Nowakowski, Współczesny film dla młodego widza wobec …tabu
 7. W. Bobiński, Literatura, film, czytanie
 8. A. Gis, W ogrodzie dziwnym…
 9. E. Musiał (Balthus i Gałczyński)
 10. I. Zubal, Techniki malarskie
 11. M. Rzepińska, Nauka o kolorze i wiedza o kolorze
 12. S. Wysłouch, Wizualność metafory
 13. W. Tatarkiewicz, Sztuka. Dzieje pojęcia
 14. B. Kaniewska, O ważności obrazków
 15. E. Szczęsna, Wprowadzenie do poetyki intersemiotycznej
 16. E. Zienkiewicz-Franczak, Wyciszyć emocje. Obraz E. Brachta w przekładzie na słowo
 17. A. Baluch, Gest, obraz i dźwięk w przekładzie intersemiotycznym
 18. D. Karkut Wykorzystanie metody przekładu intersemiotycznego
 19. D. Karkut, Metoda przekładu intersemiotycznego